• HOME
  • Jing li de ren

Jing li de ren (2016)


Short

2016 Year 16 Mins 4.8 Imdb

Zhang Xiaoqian

Jing li de ren is a short starring Zhang Xiaoqian. Apocalypse. Two starving kids find a dead body in the ruins.

Jing li de ren Movie Information

  • Production Co: First International Film Festival
  • Released: 26 July 2016
  • Imdb Rating: 4.8
  • Runtime: 16 Mins.
  • Writer: Hu Bo
  • Director: Hu Bo
  • Cast: Zhang Xiaoqian

Jing li de ren Subtitles (1 subtitles)